Oudercommissie

Oudercommissie Ouder en Kindcentrum Academia BSO Ababil

Rechten en bevoegdheden

De oudercommissie heeft het recht:
• Tijdig te worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de kinderopvang voor zover dat de belangen van ouders en kinderen raakt,
• Zelf de leidinggevende te informeren over zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de opvang waarbij de belangen van ouders en kinderen zijn gemoeid.

De oudercommissie heeft als taak:
Oudercommissie Ouder en Kindcentrum Academia BSO Ababil

Rechten en bevoegdheden

De oudercommissie heeft het recht:
• Tijdig te worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de kinderopvang voor zover dat de belangen van ouders en kinderen raakt,
• Zelf de leidinggevende te informeren over zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de opvang waarbij de belangen van ouders en kinderen zijn gemoeid.

De oudercommissie heeft als taak:
• Behartigt de belangen van de ouders en het kind
• Denkt mee over het pedagogisch beleid van de BSO
• Kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of het bestuur
• Heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een adviesrecht op diverse punten
• Vergadert eenmaal per zes weken
• Organiseert mede de ouderavonden
• Denkt mee en organiseert een aantal feesten en activiteiten,

Leden oudercommissie
De oudercommissie van Ouder en Kindcentrum Academia bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. De leden van de oudercommissie zijn:

Naam ouder Functie
1 Mevrouw D. Aslan-Flokstra, voorzitter
2 Mevrouw T. Altun-Sevinc, secretaris
3 Mevrouw K. Ugur, penningmeester

Wilt u af en toe mee helpen met onze activiteiten of heeft u vragen of suggesties, mail ons dan. U kunt hiervoor het volgende emailadres gebruiken: oudersacademia@gmail.com
Wilt u ons ouderreglement inzien, dan kunt HIER klikken.