Klachtenreglement

Ouder en Kindcentrum Academia kent in het geval van klachten een interne- en externe klachten regeling.
De organisatie behandelt klachten conform de Wet Klachtrecht Cliënten in de zorgsector. Deze bevat regels voor kinderopvangorganisaties om op een zorgvuldige wijze met klachten van ouders/verzorgers om te gaan.

In de eerste plaats kunt u uw onvrede bespreekbaar maken met de pedagogisch medewerker van uw kind.
Voldoet het gesprek niet aan uw verwachtingen, dan kunt u altijd contact opnemen met het dagelijks bestuur.
U kunt een klacht mondeling of schriftelijk bij ons indienen.

Indien u uw klacht niet wilt bespreken met de organisatie, dan kunt u zich ook direct wenden tot een externe organisatie.

Ouder en Kindcentrum Academia is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Meer informatie hierover vindt u via deze link naar de klachtenregeling.