Home

“Keep yourself educated and never stop learning”

Academia leidsters blijven doorgaan met leren. Afgelopen weken hebben ze babycursus gevolg en hun certificaten behaald🌸

EHBO en BHV herhalingstraining

De EHBO en BHV vaardigheden van de pedagogische medewerkers is weereens opgefrist. Er is voldoende geoefend. Met dank aan www.birbhv.nl.

Klik HIER voor de vacature voor pedagogisch medewerker niveau 3 of 4.

Training leidsters:
 grensoverschrijdend gedrag en de meldcode

De training werd gegeven in een ontspannen sfeer op de buitenschoolse opvang. De leidsters zijn nu in staat om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, benoemen en te bespreken.

Training leefstijl

N. Bicakci en G. Tarhan hebben de training leefstijl gevolgd om zo de kinderen deskundiger bij te staan.

Gezocht: stagiaire pedagogisch medewerker!!

Klik HIER om de vacature in te zien.

Voor en vroegschoolse educatie: PIRAMIDE
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 
In 2019 start Kindcentrum Academia met het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Er is gekozen voor de VVE- methode Piramide. Dit programma wordt eveneens op onze scholen Ababil en El Furkan gehanteerd. Als Integraal Kindcentrum (IKC) zullen wij ons aansluiten bij het zelfde VVE programma als deze scholen.
Het programma Piramide helpt de leidster en leerkracht om jonge kinderen goed te begeleiden. Met Piramide worden jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.  In de toekomst gaan wij dit programma op ons kinderdagverblijf aanbieden.
Nadire (Pedagogisch beleidsmedewerker) en Sema (Pedagogisch medewerker kdv) zijn inmiddels gestart met de training van dit programma. Wij hopen hiermee op korte termijn onze werkwijze op het kinderdagverblijf hierop aan te passen.

Nadire Bicakci, pedagogische coach/beleidsmedewerker per januari 2019

Klik hier om te lezen over Nadire Bicakci

BHV en EHBO training

BHV en kind ehbo (herhaling); voor de leidsters van de BSO. De cursus is verzorgd door BIR BHV. Dankjewel Murat Altun:))

Ouderavond Academia: 19 november 2018

Teamdag Academia: 18 november 2018:

Back to school eidfeest: 31 augustus 2018

De KDV en BSO hebben een kleine feestviering gehouden op de BSO. Klik op de foto hierboven om de foto’s te bekijken.

Ouder en Kindcentrum Academia, buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagverblijf (KDV)

Kindcentrum Academia is een regionale aanbieder van professionele opvang in Schiedam. Wij bieden verantwoorde, hoogwaardige en professionele buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar en dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar in een huiselijke en veilige omgeving.